Новый сайт PinchukArtCentre
Перейти
укр
рус
eng
Время работы

Вторник — Воскресенье с 12:00 до 21:00
Понедельник — выходной
Вход свободный

ГлавнаяНовостиPinchukArtCentre представляет персональную выставку Жанны Кадыровой «Толпа»

PinchukArtCentre представляет персональную выставку Жанны Кадыровой «Толпа»

26 июня 2012

27 июня – 19 августа 2012 года
Вторник — Воскресенье с 12:00 до 21:00
Понедельник — выходной
Вход свободный

PinchukArtCentre представляет седьмой проект в рамках пространства PAC-UA - персональную выставку украинской художницы Жанны Кадыровой. «Толпа» - это новая серия работ, созданных специально для арт-центра. Экспонаты нового выставочного проекта представляют собой стеклянные панели, содержащие коллажи из газетных вырезок. Художница использует газеты со всего мира - Украины, Польши, Австрии, Китая, Индии и т.д. - напечатанные в период с января по июнь 2012 года. Это начало непрерывно действующего проекта, который продлится до декабря 2012 года.

Взяв в руки газету, художница вырезает портреты с каждой страницы, создает композицию, в которой люди разных социальных статусов, политических взглядов и верований становятся бок о бок. Издания из разных стран мира теряют связь с текстом и языком, кроме своего названия, которое служит своеобразной географо-культурной «рамкой» для портретов. Этот непрерывный процесс архивирования отражает стратегию СМИ, обращая внимание на глобализацию медиатизированных образов.

Жанна Кадырова, художница: «Я работаю с реальностью, и я лишь открываю вещи, которые существовали всегда. Это мои наблюдения, которыми я впоследствии делюсь. Но всегда речь идет о реальности вокруг нас».

27 червня – 19 серпня 2012
Вівторок — Неділя з 12:00 до 21:00
Понеділок — вихідний
Вхід вільний

PinchukArtCentre представляє сьомий проект в рамках простору PAC-UA – персональну виставку української художниці Жанни Кадирової. «Натовп» - це нова серія робіт, створених спеціально для арт-центру. Експонати нового виставкового проекту являють собою скляні панелі, що містять колажі з газетних вирізок. Художниця використовує газети з усього світу - України, Польщі, Австрії, Китаю, Індії і т.д. – які були надруковані в період з січня по червень 2012 року. Це початок безперервно діючого проекту, який триватиме до грудня 2012 року.

Взявши до рук газету, художниця вирізає портрети з кожної сторінки, створює композицію, в якій люди різних соціальних статусів, політичних поглядів та вірувань стають пліч-о-пліч. Видання з різних країн світу втрачають будь-який зв'язок з текстом та мовою, окрім своєї назви, котра стає своєрідною географічно-культурною «рамкою» для портретів. Цей безперервний процес архівування віддзеркалює стратегію ЗМІ, звертаючи увагу на глобалізацію медіатизованих образів. 

Жанна Кадирова, художниця: «Я працюю з реальністю і я тільки відкриваю речі, які існували завжди. Це мої спостереження, якими я згодом ділюся. Однак завжди йдеться про реальність довкола нас».

Бйорн Гельдхоф, арт-менеджер PinchukArtCentre: «Проектом «Натовп» Жанна Кадирова починає новий етап у своїй творчості. Через процес архівування у поєднанні з критичним розумінням ідеї образу і того, як цей образ використовується сьогодні в засобах масової інформації, в масовій культурі, художниця ґрунтовніше підходить до ідеї твору».

Експозиція відкрита для огляду на 5-му поверсі з 27 червня по 9 серпня 2012 року.

Виставковий простір PAC-UA призначений для демонстрації виключно нових робіт українських художників з метою дослідження актуальних мистецьких процесів, що відбуваються в Україні, та спрямований на створення потужної і довгострокової співпраці арт-центру з митцями. В рамках PAC-UA PinchukArtCentre презентує динамічну та гнучку програму роботи з українськими художниками, виставки яких проходять протягом одного місяця кожна в контексті Колекційної платформи на 5-му поверсі арт-центру. З моменту відкриття у 2011 році, у просторі PAC-UA пройшли виставки Василя Цаголова, Арсена Савадова, Олександра Ройтбурда, Іллі Чічкана, Миколи Маценка та Павла Макова.

27 червня 2012 року, о 19:00, Жанна Кадирова разом з учасницею «Кураторської платформи» PinchukArtCentre Тетяною Кочубінською проведуть дискусію, присвячену виставковому проекту «Натовп». Подія відбудеться у просторі PAC-UA на 5-му поверсі арт-центру.

Жанна Кадирова навчалася у Державній художній середній школі ім. Т.Г. Шевченка у Києві. Вона працює з різноманітними техніками: відео, живопис, малюнок і скульптура. Відома своїми скульптурними проектами в публічному просторі. Жанна Кадирова була номінована на Премію PinchukArtCentre у 2009 р. та отримала Першу спеціальну премію Премії PinchukArtCentre в 2011 р. за роботи із серії «Асфальт». Учасниця групи Р.Е.П. і музичного перформанс-гурту «Penoplast». Використовуючи битий кахель у роботах, створила свій власний впізнаваний художній стиль. 

– це найбільший і найдинамічніший приватний центр сучасного мистецтва у Центральній та Східній Європі. Його метою є підтримка художньої освіти, мистецької творчості та розвитку сучасного мистецтва в Україні. PinchukArtCentre – це провідна міжнародна арт-інституція ХХІ століття. Вона надає постійну підтримку культурному розвитку та вивільненню українського мистецтва та суспільства. Арт-центр робить суттєвий внесок у культурний діалог між Сходом та Заходом, між національною ідентичністю та інтернаціональними викликами.

 

Більше інформації на сайті pinchukartcentre.org

Бйорн Гельдхоф, арт-менеджер PinchukArtCentre: «Проектом «Толпа» Жанна Кадырова начинает новый этап в своем творчестве. Путем архивирования в сочетании с критическим пониманием идеи образа и того, как этот образ используется сегодня в средствах массовой информации, в массовой культуре, художница более основательно подходит к идее произведения».

Экспозиция открыта для посетителей на 5-м этаже с 27 июня по 9 августа 2012 года.

Выставочное пространство PAC-UA предназначено для демонстрации исключительно новых работ украинских художников с целью исследования актуальных художественных процессов, происходящих в Украине, и направлено на создание мощного и долгосрочного сотрудничества арт-центра с художниками. В рамках PAC-UA PinchukArtCentre представляет динамичную и гибкую программу работы с украинскими художниками, выставки которых проходят в течение месяца в контексте Коллекционной платформы на 5-м этаже арт-центра. С момента открытия в 2011 году, в пространстве PAC-UA прошли выставки Василия Цаголова, Арсена Савадова, Александра Ройтбурда, Ильи Чичкана, Мыколы Маценко и Павла Макова.

27 июня 2012 года, в 19:00, Жанна Кадырова вместе с участницей «Кураторской платформы» PinchukArtCentre Татьяной Кочубинской проведут дискуссию, посвященную выставочному проекту «Толпа». Событие состоится в пространстве PAC-UA на 5-м этаже арт-центра.

Жанна Кадырова училась в Государственной художественной средней школе им. Т.Г. Шевченко в Киеве. Она работает с различными техниками: видео, живопись, рисунок и скульптура. Известна своими скульптурными проектами в публичном пространстве. Жанна Кадырова была номинирована на Премию PinchukArtCentre в 2009 г. и получила Первую специальную премию PinchukArtCentre в 2011 г. за работы из серии «Асфальт». Участница группы Р.Э.П. и музыкального перформанс-группы «Penoplast». Используя битый кафель в работах, создала свой собственный узнаваемый художественный стиль.

 

PinchukArtCentre – это самый большой и самый динамичный частный центр современного искусства в Центральной и Восточной Европе. Его целью является поддержка художественного образования, творчества и развития современного искусства в Украине. PinchukArtCentre – это ведущая международная арт-институция ХХІ века. Она оказывает постоянную поддержку культурному развитию и модернизации украинского искусства и общества. Арт-центр делает значительный вклад в культурный диалог между Востоком и Западом, между национальной идентичностью и международными вызовами.

Больше информации на сайте www.pinchukartcentre.org