New PinchukArtCentre’s website
Try now
Main pagePhoto & VideoVideoVideo profiles of 20 nominees for the PinchukArtCentre Prize 2013

Video profiles of 20 nominees for the PinchukArtCentre Prize 2013

Anatoliy Belov
Belorusets Yevgenia
Daniil Galkin
Oleg Gryshchenko
Andriy Hir
Dobrinya Ivanov
Zhanna Kadyrova
Olesia Khomenko
Alina Kopitsya
Mariia Kulykivska
Kurmaz Oleksandr
Roman Minin
Lada Nakonechna
Mykola Ridnyi
Ivan Svitlychnyi
Volodymyr Vorotniov
Anna Zvyagintseva
Melnychuk-Burlaka Group
Open Group
Synchrodogs