New PinchukArtCentre’s website
Try now

Yarema Malashchuk and Roman Himey0Mb, 1MinExhibition of 20 shortlisted artists for the PinchukArtCentre Prize 2018
Anna Zvyagintseva
Mykola Karabinovych
Alina Kleitman
Dmytro Starusiev
Iuliana Golub
Kateryna Yermolaeva
Oleg Perkowsky
Yevgen Samborsky
Yulia Krivich
Sasha Kurmaz
Ivan Svitlychnyi
Pavlo Khailo
Taras Kamennoi
Sergii Radkevych
Roman Mikhaylov
Vitalii Kokhan
Revkovskiy and Rachinskiy
Larion Lozovyi
Mykhailo Alekseienko